Uncategorized

Mẫu chân tảng nhà thờ ĐK 18

Mẫu chân tảng nhà thờ ĐK 18 - Dùng cho cột hiên bằng gỗ hay xi măng.Các bạn có thể làm cột gỗ hay cột xi măng, tất cả chúng tôi đều có thể làm tảng đá nguyên khối hoặc ốp chân cột cho các bạn.Hãy liên hệ ngay để được tư vấn.

Đá kê cột ĐK 18 - dakecot.com - chân tảng đá
Đá kê cột ĐK 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *