Uncategorized

Mẫu chân tảng đá Thanh Hóa ĐK 26

Mẫu chân tảng đá Thanh Hóa ĐK 26 - Làm từ đá khối Thanh Hóa.Những loại đá như đá xanh Yên Định, đá trắng hay đá vàng đá đỏ.Qua bàn tay của thợ đá Ninh Bình đã tạo ra những chiếc tảng đẹp và hoa mỹ nhất.

Đá kê cột ĐK 26 - dakecot.com - chân tảng đá
Đá kê cột ĐK 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *