Đá kê chân cột

Đá kê cột ĐK 11

Đá kê cột ĐK 11 - Mẫu chân tảng đẹp dùng để kê cột nhà thờ họ.Mẫu chân cột nhà thờ họ đẹp, tảng cột nhà từ đường dòng họ.Với những kiến trúc hoa văn độc đáo và tinh xảo, có thể tồn tại hàng trăm năm theo thời gian.

Đá kê cột ĐK 11 - dakecot.com - chân tảng đá
Đá kê cột ĐK 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *