Uncategorized

Đá kê chân cột DĐK 12

Đá kê chân cột DĐK 12 - Chân cột đá cho cột gỗ nhà thờ từ đường.Mẫu chân cột cho nhà từ đường dùng để kê cột gỗ hoặc cột xi măng rất đáng được sử dụng.Với nhiều hình thức mẫu mã và kích thước theo yêu cầu.

Đá kê cột ĐK 12 - dakecot.com - chân tảng đá
Đá kê cột ĐK 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *